ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนกระแชงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ